Väylävirasto aikoo suosia saastuttavia dieselvetureita ympäristöystävällisten sähköveturien kustannuksella

10.6.2020

Väylävirasto aikoo ohjata hinnoittelulla rautatieliikennettä sähkövedosta saastuttavampaan dieselvetoon.

Väylävirasto on korottomassa tuntuvasti vuoden 2021 rautatieliikenteen radankäyttömaksuja. Sähkövedon maksuja korotetaan 7,2% ja dieselvedon 1,7%. Tämä tarkoittaa että nykyisillä liikennemäärillä korotuksista 97% ohjautuu sähkövetoiseen junaliikenteeseen. Tämä on kohtuuton korotus, joka väistämättä heikentää puhtaimman liikennemuodon hintakilpailukyä ja joka ohjaa kuljetuksia ympäristöä saastuttavimpiin kuljetusratkaisuihin.

- Ihan ensimmäisenä voi taas kysyä että oliko Suomessa jonkinlaiset ilmastotavoitteet? Missään muussa Euroopan maassa ei ole vastaavaa sähkövetoa rankaisevaa ratamaksuhinnoittelua käytössä kuin Suomessa. Ruotsissa on jopa asetettu dieselliikenteelle erityinen päästömaksu ohjaamaan liikennettä vähemmän saastuttavaan sähkövetoon, Rautatiealan Unionin RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa.

Hintojen korotuksille ei ole muuta perustetta kuin laskentamallin muutos, joka perustuu pelkästään suomalaiseen virkamiestulkintaan EU-komission asetuksesta, joka ei edellytä käyttövoimaan perustuvien maksujen eriyttämistä.