Edunvalvonta

RAUn tehtävänä on huolehtia työehtosopimustensa alaisten henkilöiden palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen, yhteiskunnallisen aseman ja ammattitaidon parantamisesta. Toiminnan pääpaino on neuvottelu- ja sopimustoiminnassa sekä tähän liittyvien luottamusmies- ja työsuojelutoimintojen tukemisessa. 

RAUlla on itsenäinen työehtosopimusoikeus, jonka puitteissa liitto on solminut kolme työehtosopimusta. RAUn neuvottelukumppanina näissä sopimuksissa on PALTA.

Tärkeänä osana RAUn sopimustoimintaa ovat myös työnantajien eri osa-alueita koskevat yhteistoimintakokoukset ja työryhmät, joissa käsitellään laajasti mm. työaikaa, työolosuhteita ja junaturvallisuutta koskevia kysymyksiä.