Edunvalvonta

RAU:n tehtävänä on huolehtia työehtosopimustensa alaisten henkilöiden palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen, yhteiskunnallisen aseman ja ammattitaidon parantamisesta. Toiminnan pääpaino on neuvottelu- ja sopimustoiminnassa sekä tähän liittyvien luottamusmies- ja työsuojelutoimintojen tukemisessa. 

RAU:lla on itsenäinen työehtosopimusoikeus, jonka puitteissa liitto on solminut kolme työehtosopimusta. Työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2021 saakka. RAU:n neuvottelukumppaneina näissä sopimuksissa ovat PALTA ja Yleinen Teollisuusliitto YTL.

Tärkeänä osana RAU:n sopimustoimintaa ovat myös työnantajien eri osa-alueita koskevat yhteistoimintakokoukset ja työryhmät, joissa käsitellään laajasti mm. työaikaa, työolosuhteita ja junaturvallisuutta koskevia kysymyksiä.