Jäsenrekisteriasiat

Muutokset Verkkoasioinnin kautta tämän linkin takaa.

Osastosiirrot

Kun osaston jäsen siirtyy vakinaisesti työskentelemään toisen osaston toiminta-alueelle, hänen on tehtävä siirtymisestä välittömästi ilmoitus osastolle, jonka toiminta-alueelle hän siirtyy. Osasto, johon jäsen on siirtynyt on velvollinen ilmoittamaan siirtymisestä liiton toimistoon jasenasiat@raury.fi. Liiton on ilmoitettava siirrosta aikaisemmalle osastolle.

Palkattomat poissaolot

Poissaoloaikoja ovat mm. vuorottelu-, äitiys-, isyys-, hoito- tai opiskeluvapaa, kuntoutustuki tms. aika, joilloin työnantaja ei peri jäsenmaksua. Jotta työttömyyskassajäsenyys pysyy voimassa, tulee jäsenen itse em. poissaolojen aikana huolehtia JATTK-työttömyyskassamaksusta. Työttömyyskassamaksu on 6 euroa kuukaudessa jäseneltä. Liitto laskuttaa vakuutusmaksun poissaoloajalta ja välittää maksut JATTK:ille.

Kuolemantapaukset

Jäsenten kuolintiedot päivittyvät Postin kautta jäsenrekisteriin.