Työehtosopimukset

RAU:lla on itsenäinen työehtosopimusoikeus, jonka puitteissa liitto on solminut kolme työehtosopimusta. RAU:n neuvottelukumppaneina ovat Palvelualojen työnantajat PALTA ja Yleinen Teollisuusliitto YTL. 

Työehtosopimuksen yleissitovuus

Liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa solmimat työehtosopimukset on vahvistettu yleissitoviksi työehtosopimuksiksi. Yleissitovuus antaa tulevaisuudessa hyvän pohjan edunvalvontatyölle matkustajaliikenteen avautuessa kilpailulle. Markkinoille tulevien yritysten on noudatettava työehtosopimusten alaisten työtehtävien osalta työehtosopimusten ehtoja.

Työehtosopimukset

  • Asiakaspalvelus, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus (Rautatievirkamiesliiton ja Palvelualojen työnantajien välinen) 2018-2021
  • Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus, joka on vahvistettu alan yleissitovaksi työehtosopimukseksi (Veturimiesten liiton ja Palvelualojen työnantajien välinen) 2018-2021
  • Fenniarail Oy:n rautatietavaraliikenteen veturimiestehtäviin sovellettava työehtosopimus (Veturimiesten liiton ja Yhteisen Toimialaliiton välinen) 2018-2021