Työehtosopimukset

RAUlla on itsenäinen työehtosopimusoikeus, jonka puitteissa liitto on solminut kolme työehtosopimusta. RAUn neuvottelukumppanina on Palvelualojen työnantajat PALTA. 

Työehtosopimuksen yleissitovuus

Liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa solmimat työehtosopimukset on vahvistettu yleissitoviksi työehtosopimuksiksi. Yleissitovuus antaa tulevaisuudessa hyvän pohjan edunvalvontatyölle matkustajaliikenteen avautuessa kilpailulle. Markkinoille tulevien yritysten on noudatettava työehtosopimusten alaisten työtehtävien osalta työehtosopimusten ehtoja.

Työehtosopimukset

  • Asiakaspalvelus, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus (RAUn ja Palvelualojen työnantajien välinen) 2020-2022                                                                                                                                                                   tes-liite
  • Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus, joka on vahvistettu alan yleissitovaksi työehtosopimukseksi (RAUn ja Palvelualojen työnantajien välinen) 2020-2022