Eläkeasiat (VR vek)

VR:n veturinkuljettajien eläkkeen maksaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. 

Eläkelaskentaopas

Eläkelaskuri

Veturinkuljettajat jakautuvat eläkeoikeuksien osalta kahteen ryhmään: Niihin, joilla on oikeus erityiseläkkeeseen 55 vuoden iässä ja lakisääteisen eläkejärjestelmän piirissä oleviin kuljettajiin.

Lakisääteinen eläke

Vuoteen 2004 asti eläkettä karttui 1,5 % vuodessa 23 ikävuoden täyttämisen jälkeen.
Vuodesta 2005 lähtien työeläke karttuu vuosiansioista iän mukaisella prosentilla
18–52-vuotiaana 1,5 % 
53–62-vuotiaana 1,9 % 
63–67-vuotiaana 4,5 %.

Työeläke karttuu 1,5 % vuodessa palkattoman ajan etuuksista ja työstä eläkkeen rinnalla. Kun eläkettä lasketaan, vuosiansiosta vähennetään työntekijän eläkevakuutusmaksu. Yrittäjän työtuloa ei vähennetä.

Työeläke korotetaan palkkakertoimella kuluvan vuoden palkka- ja hintatasoon. Palkkojen muutos vaikuttaa korotukseen 80 % ja hintojen muutos 20 %.

Yksityiskohtaiset tiedot eläkkeen kertymisestä 31.12.2004 saakka ja 1.1.2005 alkaen voit tarkistaa työeläkeotteen apurilla Varman internet-sivuilta www.varma.fi. Palveluun pitää kirjautua pankkitunnuksilla.