Työttömyyskassa

Rautatialan Unionin jäsenenä kuulut työttömyyskassa Aariaan. Kassan jäseneksi pääse työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Vain yhden kassan jäsen

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Työttömyyskassa Aaria on palkansaajakassa, jonka jäseneksi voi liittyä vain palkkatyössä oleva henkilö. Yrittäjänä oleva henkilö ei voi päästä tämän kassan jäseneksi.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Lisätietoa ansiopäivärahasta

Työttömyyspäivärahasta ja muista työttömyyteen liittyvistä asioista löydät lisätietoa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta sekä Aarian sivuilta.

Palkattomat poissaolot

Palkattoman poissaolon ajalta tulee maksaa työttömyyskassamaksu. Ilmoita poissaolosta liiton jäsenrekisteriin.

Yhteystiedot

Lisää tietoa työttömyyskassasta ja sen toiminnasta löydät parhaiten työttömyyskassan omilta verkkosivuilta.

Työttömyyskassa Aaria
Postiosoite: Opastinsilta 8 B, 00520 Helsinki (toimitiloissa ei ole mahdollisuutta asioida paikan päällä)

Asiakaspalvelu: Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900 (tiistaisin klo 9.00–11.30, keskiviikkoisin klo 12.00–14.00 ja torstaisin klo 9.00–11.30)