Työttömyyskassa

Rautatialan Unionin jäsenenä kuulut myös JATTK työttömyyskassaan. Kassan jäseneksi pääse työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Vain yhden kassan jäsen

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. JATTK-työttömyyskassa on palkansaajakassa, jonka jäseneksi voi liittyä vain palkkatyössä oleva henkilö. Yrittäjänä oleva henkilö ei voi päästä tämän kassan jäseneksi.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

Lisätietoa ansiopäivärahasta

Työttömyyspäivärahasta ja muista työttömyyteen liittyvistä asioista löydät lisätietoa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta sekä JATTK:n sivuilta.

Palkattomat poissaolot

Palkattoman poissaolon ajalta tulee maksaa työttömyyskassamaksu [linkki päivittyy]

Yhteystiedot

Lisää tietoa työttömyyskassasta ja sen toiminnasta löydät parhaiten työttömyyskassan omilta verkkosivuilta.

JATTK-työttömyyskassa
Posti- ja käyntiosoite: Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@jattk.fi, puh. 09 720 6820 (tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.30 ja keskiviikkoisin klo 12.00-14.00), poikkeuksia loma- ja ruuhka-aikoina. Kassan henkilökunta pitää viikkopalaveria keskiviikkoisin klo 9.00-11.00, tuolloin henkilökunta ei ole tavoitettavissa.