Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Jäsenyyden päättäminen

Ilmoita erostasi sähköpostilla tai muuten kirjallisesti. Ilmoituksen vastaanottaa osaston puheenjohtaja tai toimikunnan jäsen. Sähköpostiin liitetään kopiona myös liiton jäsenrekisteristä vastaava henkilö.

Eroava jäsen voi jatkaa työttömyyskassa Aarian jäsenenä, vaikka hän ei olisi RAU:n osaston jäsen. Tämä kannattaa ilmoittaa samalla kirjallisella ilmoituksella.

Poikkeuksena ovat eläkeläismaksua maksavat kannatusjäsenet. Jos haluat päättää kannatusjäsenyyden, lähetä sähköpostia jäsenrekisteristä vastaavalle henkilölle.

4 kuukauden irtisanomisaika

Ero tulee voimaan neljän kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Jäsen on vastuussa jäsenmaksujen suorittamisesta ja muista velvollisuuksistaan irtisanomisajan loppuun.

Irtisanomisajan kuluessa eroilmoituksen voi peruuttaa. Tällöin jäsenyys jatkuu entisin ehdoin.

Irtisanomisajan jälkeen, eron astuttua voimaan, osaston jäsenyyttä voi hakea uudelleen.

Poikkeuksena alaa vaihtavat jäsenet

Irtisanomisaika ei koske toisen työehtosopimuksen piiriin siirtyviä jäseniä. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten alaa vaihtavia jäseniä.

Toisen työehtosopimuksen piiriin siirtyviä jäsenten osalta eroaminen osastosta astuu voimaan heti. Alan vaihtaminen tulee mainita samalla, kun jäsen ilmoittaa eroamisestaan sähköpostilla.

Osastosta erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osastosta,

  • jos hän rikkoo lakia, hyviä tapoja tai osaston tai liiton sääntöjä
  • jos hän kieltäytyy noudattamasta liiton päättävien elinten tai osaston sääntöihin perustuvia ohjeita ja määräyksiä
  • jos hän toimii vastoin osaston tai liiton omaksumia periaatteita tai liiton eheyttä vahingoittavasti
  • jos hän on päässyt jäseneksi antamalla vääriä tai harhaanjohtavia itsestään
  • jos hän on kavaltanut osaston tai liiton varoja

Erottamispäätöksen tekee osaston kokous osaston toimikunnan esityksestä. Jäsenelle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä, paitsi jos kyse on jäsenmaksujen maksamatta jättämisestä. Ennen erottamispäätöstä osaston toimikunnan on pyydettävä asiasta liiton hallituksen lausunto.

Lisätietoa jäsenyyden päättämisestä löydät lisätietoa liiton ja osastojen säännöistä.