Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työsuojelu

Työsuojelun yhteistoiminta perustuu lakipykäliin (https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-yhteistoiminta) ja työehtosopimuksiin. Yhteistoiminta tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, jonka avulla edistetään työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Käytännössä työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista, työn jatkuvasta tarkkailusta ja tarvittavista kehittämistoimista. Työntekijät voivat puolestaan osallistua ja vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Päätavoitteet

Työsuojelun päätavoite on pitää yllä ja edistää jäsenten terveyttä, työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. 

Työsuojeluvaltuutetut työntekijöiden edustajina

Työntekijöitä edustavat organisaatioissa RAUn työsuojeluvaltuutetut, työsuojelutoimikuntien jäsenet ja luottamusmiehet. Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut vaaleilla. Työsuojeluvaltuutetuista yksi on päätoiminen. Työnantajaa yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö.

Tärkeänä osana työsuojelua ovat yhteistoimintakokoukset ja työryhmät, joihin RAU osallistuu. Kokouksissa käsitellään laajasti mm. työaikaa, työolosuhteita ja junaturvallisuutta koskevia kysymyksiä. Myös käsiteltyjen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta kuuluvat työsuojelun yhteistoimintaan.

Yhteyttä matalalla kynnyksellä

Valtuutetut auttavat kaikissa työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa, liittyypä se fyysisiin tai psykososiaalisiin (henkisiin) työoloihin. Neuvonnan lisäksi he vievät tarvittaessa puutteita työnantajan tietoon ratkaisujen löytämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

Työsuojeluvaltuutetulle antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Ilman asianomaisen lupaa työsuojeluvaltuutettu ei saa kertoa eteenpäin taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muuta henkilökohtaista asiaa koskevia tietoja.