Vastine: Työnantajat käyttävät tulkintaetuoikeuttaan väärin

17.6.2021

Helsingin Sanomat julkaisi RAUn vastineen lehden aiempaan pääkirjoitukseen.

"PÄÄKIRJOITUS (HS 14.6.) kritisoi Rautatiealan unionin (RAU) saamaa tuomiota sanoin ”hyvityssakko on kuin kukalla päähän löisi”.

HS otti kirjoituksessaan kannan, että työtuomioistuimen tulkintalinjan mukaiset ”laittomat lakot” ovat jotain, mitä ei tarvitse sietää.

RAU ry julkaisi osastojen järjestämästä mielenilmauksesta tiedotteen sivuillaan. Liitto tuomittiin siitä syystä hyvityssakkoon lakon järjestämisestä. Tämä oli ainoa syy sakolle.

Jos ”laittomia lakkoja” Suomessa halutaan karsia, hyvityssakkojärjestelmästä ei todella ole apua. Pitäisi pureutua ongelman lähteelle eli työnantajille annettuun tulkintaetuoikeuteen, joka ei edes perustu mihinkään lakiin eikä sitä ole työehtosopimuksessakaan. Mitä muuta sopimusta on toisella osapuolella yksinoikeus tulkita?

Suomessakin pitäisi järjestelmää muuttaa tasapuolisemmaksi siten, että sopimuksen osapuolilla olisi yhtäläinen velvollisuus joko neuvotella sopimuksen tulkinnasta tai hakea tulkinta oikeusprosessilla.

Tällä hetkellä ”laiton lakko” on ainoa keino yrittää estää tulkinnan yksipuolista käyttöön ottamista. Neuvottelut ja oikeusjutun ajaminen vievät jopa kymmenen vuotta , jos kyse on työsopimuksen ehtojen yksipuolisesta muuttamisesta, kuten veturinkuljettajilla tilanne on ruokatauon osalta.

Hyvityssakot työnantajan tulkintaetuoikeuden väärinkäytöstä ovat todellakin liian pieniä. Ovat kuin kukalla päähän löisi.

Maria Säteri

lakimies, RAU ry"