Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Työtuomioistuin ratkaisi kiistan RAUn hyväksi: VR-Yhtymä on menetellyt työehtosopimuksen vastaisesti jättäessään maksamatta veturinkuljettajien tuntipalkan täydennysosan

1.6.2023

Rautatiealan Unioni RAU ry on voittanut työtuomioistuimessa kiistan veturinkuljettajien tuntipalkan täydennysosan maksamisesta lisätyön osana. Tuntipalkan täydennysosan maksaminen tulee aloittaa seuraavasta palkanmaksusta. VR-Yhtymän tulisi maksaa myös takautuvasti saamatta jääneet palkat.

Työtuomioistuin

 • vahvisti, että VR-Yhtymä Oyj on menetellyt työehtosopimuksen vastaisesti jättäessään 26.4.2021 lukien tuntipalkan täydennysosan huomioon ottamatta lisätyökorvauksia laskiessaan ja maksaessaan.
 • vahvisti veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevan työehtosopimuksen oikeaksi tulkinnaksi, että lisätyötunneilta maksettavassa tuntipalkassa otetaan huomioon yksinkertaisen tuntipalkan lisäksi tuntipalkan laskentaperusteen täydennysosa.
 • tuomitsi VR:n maksamaan RAUlle hyvityssakkoa 2.000 euroa työehtosopimuksen rikkomisesta.
 • tuomitsi PALTA ry:n maksamaan RAU ry:lle hyvityssakkoa 3.000 euroa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.
 • velvoitti PALTA ry:n ja VR:n yhteisvastuullisesti korvaamaan RAUn oikeudenkäyntikulut 10.006,80 eurolla

 

RAUn puheenjohtaja Markku Lehtinen toteaa, että ratkaisu oli ainoa oikea ja näin vahvistettiin vuosia jatkunut maksukäytäntö oikeaksi.

- Nyt saatiin päätökseen kaksi vuotta kestänyt erimielisyysprosessi, jonka juuret johtavat HSL-liikenteen kilpailuun.

- Iso kiitos kaikille asiaa työpaikkatasolla hoitaneille ja liiton lakimies Maria Säterille oikeusprosessin läpiviemisestä. Tässä on hyvä osoitus ammattiliittoon kuulumisen tärkeydestä aikoina, jolloin työnantaja käyttää tulkintaetuoikeutta erilaisissa asioissa, Lehtinen korostaa.

Sopimus saamatta jääneistä palkoista

VR-Yhtymän tulee aloittaa tuntipalkan täydennysosan maksaminen seuraavasta palkanmaksusta alkaen. VR-Yhtymän kanssa on myös sovittu, että yritys maksaa takautuvasti saamatta jääneet palkat. Kyse on yhteensä noin 30 000 eurosta vuositasolla. Tarvittaessa puuttuvat palkat voi hakea kanteella käräjäoikeudesta.

Tautatietoa: Lisätyö ja sen korvaaminen veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevassa työehtosopimuksessa

 • Lisätyö: Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskevan työehtosopimuksen osalta lisätyötä on esimiehen määräyksestä arkipyhän sisältävässä työjaksossa tehty työ, jota tehdään, jos työnantaja ei ole työehtosopimuksen mukaisesti pystynyt lyhentämään työaikaa. Lisätyötä ovat siis lyhennetyn työajan ja normaalin työajan välillä olevat tunnit. Esim. Jaksossa, jossa itsenäisyyspäivä on ma-pe, lisätyötä on 106 tunnin 45 minuutin lisäksi tehty työ 114 tuntiin 45 minuuttiin saakka. Yhteensä lisätyötä tulisi siis korkeintaan 8 tuntia kyseisessä jaksossa.
 • Arkipyhä: Arkipyhäksi lasketaan aina pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä ja juhannusaatto. Kukin pyhistä lyhentää jakson työaikaa 8 tuntia.
  • Työaikaa lyhennetään uudenvuodenpäivän, vapunpäivän, itsenäisyyspäivän, jouluaaton, joulupäivän, tapaninpäivän ja loppiaisen sisältävien jaksojen osalta silloin, kun pyhä sattuu arkipäiväksi (ma-pe). Kukin näistä pyhistä lyhentää jakson työaikaa myös 8 tuntia.
  • Poikkeuksena helatorstain sisältävä työjakso, jossa jakson työaikaa lyhennetään keskeytyspäivän arvon verran eli 5 tuntia 28 minuuttia.
 • Lisätyökorvaus arkipyhän sisältävässä työjaksossa: Arkipyhän sisältävässä työjaksossa lisätyötunneilta maksetaan lisätyökorvauksena 50 prosentilla korotettu yksinkertainen tuntipalkka. Lisätyökorvausta ei makseta niiltä työtunneilta, joilta on maksettava ylityökorvausta (5 §:n 15 kohta)
 • Tuntipalkan täydennysosa: Täydennysosaa maksetaan lisien ja lisäpalkkioiden sijasta prosenttiperusteisissa lisissä. Täydennysosa on aikanaan kehitetty siksi, ettei jokaista lisää ja lisäpalkkiota tarvitsisi erikseen korottaa.
  • Täydennysosa vaihtelee vuosittain. VR:llä vuonna 2022 se oli 4,81 euroa per tunti ja tänä vuonna 2023 se on 5,08 euroa per tunti.
  • Täydennysosaa maksetaan ylityökorvauksen, iltatyölisän, sunnuntaityökorvauksen, lauantaityökorvauksen ja aattopäivänlisän osana. Tuomion perusteella listaan on nyt lisättävä myös lisätyö.
  • Täydennysosaa määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön edellisenä kalenterivuonna veturinkuljettajille keskimäärin maksetut, kuukausittain toistuvat seuraavat erät: päivystysraha, päivystysraha tallipäivystyksestä, veturiraha, kaluston tarkastuspalkkio, veturinkuljettajien esimiespalkkio ja opetuskuljettajan palkkio.