RAUn ottamiin vakuutuksiin ei ole tehty muutoksia

18.2.2021

Liittoon on tullut yhteydenottoja eläkeläisiltä, joiden mukaan RAUn vakuutuksiin olisi tehty muutoksia. Mitään muutoksia vakuutuksiin tai vakuutettuihin ei ole tehty.

Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta asuvat liiton jäsenet (työssäkäyvät, opiskelijat, työttömät, palkattomalla vapaalla olevat) ja toimihenkilöt sekä kannatusjäsenmaksun maksaneet eläkeläisjäsenet, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.

Jäsenyys määräytyy liiton ja sen jäsenyhdistyksen sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.

Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.