Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Pääluottamusmies ihmettelee Fintrafficin verkkaista aikataulua

9.2.2021

Fintraffic jatkaa raideliikenteenohjauksen rakenteen ja toimintamallin kehittämistä. Liikenteenohjauksen kehittämisellä tähdätään entistä turvallisemman, sujuvamman ja ympäristöystävällisemmän junaliikenteen varmistamiseen. Kouvolassa ja Helsingissä sijaitsevien operatiivisten toimintojen yhdistämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty 15.12. 2020–28.1. 2021.  

Ennen lopullisten päätösten tekemistä Fintraffic tarkentaa muun muassa toimitilasuunnitelmiaan. Lisäksi yhtiö valmistelee Kouvolan alueen aseman vahvistamista rautateiden digitalisaatioon liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja testauksessa. Yhtiön tavoitteena on tehdä kokonaisuuteen liittyvät päätökset loppukesän aikana

Rautatiealan Unionin RAUn valtakunnallinen pääluottamusmies Vesa Laitinen toteaa, että on harmittavaa kun päätös venyy.

- Henkilöstö joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen roikkuessaan ”löyhässä hirressä” vielä ainakin puolen vuoden ajan.

Laitisen mukaan sinällään on hyvä huomata että asiaa edelleen tutkitaan ja että lopulliset päätökset ovat perusteltuja, toivon mukaan.

- Edelleen emme kuitenkaan näe, mitä todellista turvallisuuteen tai toiminnan turvaamiseen ja joustavuuteen liittyviä tekijöitä, voisi olla kolmen ohjauskeskuksen mallissa verrattuna neljän ohjauskeskuksen malliin.

Fintraffic on laatinut strategiakaudelleen varautumisen toimenpidesuunnitelman, jonka avulla yhtiö parantaa palvelutuotantonsa varautumistasoa nykyiseen verrattuna.

- Yhtiöllä on tarve ottaa varautumisessaan huomioon yhtenäisten menettelyiden, jatkuvasti ajantasaisen tilannekuvan, nopean reagointikyvyn ja tilojen teknisen varautumiskyvyn merkitys. Rautatieliikenteessä varautumistasoa nostetaan muun muassa kahdentamalla kauko-ohjausjärjestelmiä, jolloin palvelutuotantoa voidaan siirtää tarvittaessa alueelta toiselle, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

Yhtiö pitää varautumisen kannalta parhaimpana ratkaisuna sitä, että sillä olisi tiivis ja moderni ohjauskeskusrakenne, jossa työskennellään yhtenäisillä menetelmillä. Tällöin osaamista muodostuu riittävästi yhteen paikkaan ja eri toimipisteet kykenevät toimimaan toistensa varakeskuksina. Nämä edellytykset täyttyisivät suunnitellussa, tiiviissä ohjauskeskusmallissa nykyistä hajanaisempaa mallia paremmin.

Fintrafficin suunnitelmana on tukea Kouvolan alueen vahvistumista rautatieliikenteen osaamiskeskittymänä. Yhtiöllä on ohjauskeskustoiminnan lisäksi alueella jo tällä hetkellä asiantuntija- ja kehitystehtäviin liittyvää toimintaa.

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään toimintaansa Kouvolassa seuraavilla osa-alueilla:

- rautateiden digitalisaatioon liittyvässä järjestelmien kehittämisessä ja testauksessa (edellytyksenä Digirata-hankkeen eteneminen ja rahoituksen varmistaminen)

- alueellisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä

- Kouvolassa sijaitsevan ratapihan ”laskumäkeä” hyödyntävien vaihtotyöratkaisujen kehittämisessä.

Fintrafficin suunnitelma tukisi osaltaan alueen logistiikka- ja teknologiayritysten ekosysteemin kehittymistä.

Työnantaja haluaa varmistua siitä, että luottamusmiesten yhteistoimintamenettelyssä esiin tuomat seikat on mahdollista huomioida ohjauskeskusten mahdollisesti yhdistyessä. Toimitiloihin liittyvässä jatkoselvityksessä tarkastellaan vielä henkilöstön näkökulmia toimiviin työtiloihin sekä erityisesti varmistetaan, että lepotilojen määrä ja laatu ovat riittävällä tasolla. Työaikajärjestelyistä laaditaan suunnitelma.

- Työnantaja haluaa valmistella asiaa huolellisesti ja siksi lopullinen päätös asiassa tehdään loppukesän aikana. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan erittäin vastuullista henkilöstöpolitiikkaa mahdollisessa muutoksessa.

- Erittäin vahvat operatiiviseen työhön liittyvät toiminnalliset sekä turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät syyt puoltavat operatiivisen työn tuottamista yhdistetyssä ohjauskeskuksessa, jolloin yhtenäiset toimintatavat ja osaaminen voidaan varmistaa sekä liikennetilanteesta johtuva kuormitus voidaan optimoida. Samalla tarjotaan ajanmukainen ja turvallinen työympäristö henkilöstölle. Digitalisaatio etenee vääjäämättä ja siihen voidaan vastata parhaiten panostamalla osaamiseen ja toiminnan uudistamiseen.