Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kuljetusliitot KL: VM:n liikennesektorille ehdottamat leikkaukset ovat yhteiskunnallisesti vaarallisia

7.3.2023

Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina 6.3.2023 Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksen. Kartoituksessa nostetaan esiin lukuisia liikenne- ja kuljetussektorille suuntautuvia säästökohteita.

Kuljetusliitot KL suhtautuu erittäin kriittisesti valtiovarainministeriön listaamiin liikenteen ja kuljetuksen säätökohteisiin ja pitää niitä pitkän tähtäimen työllistäviltä vaikutuksilta negatiivisina sekä turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta vaarallisina

Tulevilta poliittisilta päättäjiltä vaaditaan vahvaa perehtyneisyyttä ja kiinnostusta selvittää esitettyjen säästökohteiden lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Toimiva ja turvallinen maantie-, rata- ja vesiväylästö mahdollistaa elinkeinotoiminnan tehokkaat logistiset ketjut sekä sujuvan ja turvallisen työ- ja vapaa-ajan matkustamisen.

Merenkulun miehistötuki maksaa itsensä takaisin

Suomen lipun alla purjehtivat laivat ja niillä työskentelevät merimiehet turvaavat maamme huoltovarmuuskuljetukset. Ministeriön julkaisussa spekuloidaan suomalaiseen merenkulkuun suuntautuvan varustamoiden miehistötuen tarpeellisuutta. Tosiasia on, että miehistötuki on itse asiasiassa merenkulun itse rahoittama palautusjärjestelmä, eli ellei Suomen lipun alla ole suomalaisille merenkulkijoille työpaikkoja, niin silloin ei ole myöskään mitään säästöjä tukien osalta, joka jäisi valtion kassaan.

Kaikilla suomalaisilla merimiehillä on merenkulkijoiden osaaminen, tiedot ja taidot hallussaan, työskentelevätpä he laivoilla missä tehtävässä tahansa. Miehistötuen leikkaus johtaisi laivojen ulosliputukseen, ja siten työpaikkojen siirtymiseen pois Suomesta, huoltovarmuuden kuin myös suomalaisen matkustus- ja rahtiliikenteen kilpailukyvyn heikkenemiseen.

Teiden ja rataverkon kunnossapito on turvallisuuskysymys

Ministeriön julkaisussa esitetään perusväylänpidosta leikkaamista. Väyläviraston mukaan perusväylänpidon rahoitus on ollut pitkään tarpeisiin nähden riittämätön. Vaikka kuluneella hallituskaudella määrärahaan on tehty vuosittainen 300 miljoonan tasokorotus, on kunnossapidon ja korjausten kustannustason merkittävä nousu vähentänyt mahdollisuuksia korjausvelan pienentämiseen ja liikenneolosuhteiden parantamiseen.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Jos tiet päästetään entistä huonompaan kuntoon, on teillä kulkeminen vaarallista niin yksityisautoilijoiden kuin tavara- ja joukkoliikenteenkin kannalta. Rataverkon kestävä ylläpito on niin ikään turvallisuuskysymys, josta ei voida tinkiä.

- Tällä hallituskaudella on tehty paljon parlamentaarista valmisteltua suomalaisen väyläverkoston rahoituksen eteen investointi- ja korjausvelan taittamiseksi.  Nyt VM tarjoaa poliittiseksi vaihtoehdoksi kaiken sen työn vetämistä vessasta alas, mitä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun eteen on tehty, toteaa KL:n puheenjohtaja Tero Palomäki

Kuljetusliitot KL ry:n jäsenliittoja ovat Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Rautatiealan unioni RAU ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry. Järjestön perustehtävänä on tukea jäsenliittojen itsenäisesti harjoittamaa edunvalvonta- ja sopimustoimintaa, vahvistaa liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä edistää liittojen yhteisiä tavoitteita. Kantavana voimana on, että vahva ja yhtenäinen KL pystyy paremmin taistelemaan heikomman puolella.

Lisätiedot: Tero Palomäki, puheenjohtaja Rautatiealan unioni RAU ry ja Kuljetusliitot KL ry,