Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Jäsen- ja perheenturva-avustus

Tuen saamisen yleiset ehdot taloudellisessa ahdinkotilanteessa

1. Rautatiealan Unionin jäsenen jouduttua muista kuin itse aiheuttamistaan syistä taloudelliseen ahdinkoon, voidaan hänelle vaikeimman tilanteen helpottamiseksi myöntää avustusta RAU:n tukirahastosta. Työssä tai työmatkalla tapahtuneessa kuolemantapauksessa tuki voidaan maksaa jäsenen perheelle. 

2. Tukea myönnetään vain hakemuksen perusteella. Hakemus on osoitettava liiton hallitukselle. Hakemuksen käsittelee hallituksen alainen sosiaalivaliokunta, joka tekee hallitukselle esityksen hakemuksen tietojen perusteella. Hakemuksen tulee olla täytetty kokonaisuudessaan ennen kuin tuesta voidaan tehdä päätös. Rautatiealan Unionin hallituksen tulee tehdä päätös mahdollisimman pian sen saavuttua liiton toimistoon. 

3. Tuen myöntämiseen vaikuttavina yleisinä lähtökohtina ovat perheen taloudellista kokonaistilannetta ratkaisevasti heikentävät tekijät. Huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta johtuva palkkauksen alenema, yksinhuoltajuus, samassa taloudessa elävien huollettavien määrä, maksettavien elatusmaksujen määrä sekä hakijan velkojen määrä.

4. Tuen myöntämisen ehtona on verotus- ja varallisuustietojen varmentaminen yhteistaloudessa asuvien osalta, esimerkiksi viimeisimpien palkka- ja verotodistusten kopioiden avulla. Hakijan tulee ensin hyödyntää olemassa olevat vakuutuksensa tuen saamiseksi. 

5. Rautatiealan Unionin hallitus päättää myönnettävän tuen määrästä hakemuksessa ilmenevien tekijöiden ja muiden selvitysten perusteella sosiaalivaliokunnan esityksestä.

Tuen määrä on aina harkinnanvarainen ja kerralla myönnettävä maksimimäärä on yksinajavan veturinkuljettajan kuukausipalkkaa (Pr 3, 18 vuotta 6 kk) vastaava summa. Perustuki on 50 % em. summasta. Hallitus voi myöntää tuen myös muun prosenttiosuuden suuruisena.

Tuki maksetaan pyöristettynä lähimpään täyteen 10 €.
Samalle henkilölle myönnettyjen tukien yhteismäärä voi olla enintään kaksi kertaa yksinajavan veturinkuljettajan em. kuukausipalkan suuruinen yhtä ahdinkotilannetta kohden

Tuen hakeminen

Tuen maksamista varten on toimitettava

  • tarpeelliset osoite- ja pankkiyhteystiedot sekä
  • edunsaajien kyseessä ollessa virkatodistus, mistä selviävät hakemuksen perusteita vahvistavat viranomaistiedot.

Mahdollisista veroseuraamuksista vastaa tuen saaja.

Täältä hakemuslomake word-muodossa ja pdf-muodossa

Lähetä hakemuslomake liitteineen 

Maria Säteri
RAU ry
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

tai maria.sateri(at)raury.fi (liitteet skannattuina)