Helsinki - Villinki

Varaukset Villinkari p. 045 341 3790

Villingin säännöt

 • Makuuhuoneet numeroidaan 1-5.
 • Huoneet 3 ja 4 ovat allergiahuoneita. Huoneisiin ei saa viedä lemmikkieläimiä.
 • Kolme huonetta on ennakkovarattavissa (huoneet 1,2 ja 3).
 • Ennakkovarauksen voi tehdä maksimissaan neljäksi vuorokaudeksi.
 • Ennakkovaraus on peruttava kaksi viikkoa ennen varusajankohtaa, muuten huoneesta peritään ennakkovarauksen mukainen maksu.
 • Ennakkovarauksia saa olla yksi varaus kerrallaan per jäsen ja varaus on henkilökohtainen.
 • Huoneissa voi majoittua pitempään, jos on tilaa.
 • Juhannuksena ei huoneita voi ennakkovarata.
 • Juhannuksena huoneet / vuoteet täytetään saareen saapumisjärjestyksessä.
 • Ennakkovarattavissa huoneissa voi majoittua kuten muissakin, jos varauksia ei ole ja tilaa on.
 • Huoneissa joita ei ole ennakkovarattu on neljä vuorokautta huoneessa olleen väistyttävä, kun uudet vierailijat saapuvat huoneeseen ennen kello 12.00 (kämppälaki).
 • Lemmikkejä ei saa tuoda yleisiin sisätiloihin.
 • Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
 • Varauskirjaa hoitaa isäntä.
 • Liinavaatteita on käytettävä aina vuoteessa myös makuupussin alla. Siivoa huone pois lähtiessäsi.
 • RAU:n muiden osastojen jäseniltä peritään Villingin käytöstä samansuuruiset maksut kuin osaston omilta jäseniltä.

Osaston kokouksen 2/2005 (25.4.2005) hyväksymät Villingin säännöt.