Ylityö- ja vuoronvaihtokielto keskeytetty toistaiseksi

10.3.2020

RAU:n jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto keskeytetään neuvottelutuloksen käsittelyn ajaksi. Neuvottelutulos esitellään RAU:n hallitukselle 11.3 ja edustajistolle 12.3. Tämän jälkeen edustajille annetaan mahdollisuus esitellä neuvottelutulos omissa osastoissaan, minkä jälkeen neuvottelutulos joko hyväksytään tai hylätään.

- Toimihenkilötessin kanssa ei ole vielä neuvottelutulosta, mutta käsitys on, että sekin syntyy ja siksi vuoronvaihto- ja ylityökielto keskeytyy myös heillä, RAU:n puheenjohtaja Tero Palomäki kertoo.