Tietosuoja

Rautatiealan Unionin tietosuojaseloste.

Lyhennetty versio, pitkä saatavissa liiton toimistolta tai osoitteesta jasenasiat@raury.fi.

1. Rekisterin pitäjä

Rautatiealan Unioni RAU ry
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
puh. 09 5760 3700

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Rautatiealan Unionin jäsenten, henkilökunnan ja muiden yhteistyössä toimivien henkilötietojen käsittely ammattiyhdistyksen ja niiden muodostaman liiton toiminnassa jäsenyysasioiden hoitamiseksi.

3. Osarekisterit ja niiden tarkoitus

A) Jäsenmaksurekisteri
     Jäsenmaksujen hallinta työnantaja- ja jäsentasolla
B) Tehtävärekisteri
     Tehtävätiedot järjestö- ja luottamustehtävissä toimivista henkilöistä
C) Kurssirekisteri
     Jäsenten koulutustietojen ylläpito sekä näiden tietojen käyttäminen kurssitilastointeihin sekä kurssirekrytointiin
D) Tilaajarekisteri
     Liiton lehden tai muiden julkaisujen tilaajien yhteystietojen ylläpito
E) Loma-asuntorekisteri
     Liiton omistamien vapaa-ajan asuntojen varaus- ja käyttörekisteri
F) Eronneiden ja kuolleiden jäsenten rekisteri
    Jäsenyysajan suoritusten todistaminen viranomaisille sekä rekisteröidyn uudelle ammattiliitolle.

4. Rekisterin tietosisältö

Jäseneen liittyviä tietoja kuten:

 • jäsenen henkilö- ja yhteystiedot henkilötunnuksineen 
 • ammatti 
 • ammattiosaston nimi ja siihen liittymispäivämäärä sekä sen numero ja nimi sekä aiemmista ammattiosastoista vastaavat tiedot 
 • jäsenyyteen liittyvät perustiedot (kuten uusi/vanha/siirtynyt jäsen, jäseneksi liittymisajankohta, jäsenmaksun perintätapa, jäsenlaji ja sen alkamispäivä) 

Jäsenen työsuhteeseen ja tilitysvelvoitteisiin liittyviä tietoja kuten:

 • työnantajan ja/tai työpaikan yksilöinti- ja yhteystiedot (mukaan lukien y-tunnus) 
 • työsuhteen tiedot (kuten muoto ja työsuhteen alkamis- ja päättymistiedot)
 • jäsenen antama valtuutus periä ja pidättää työttömyyskassan ja liiton jäsenmaksu sekä näihin liittyvät tiedot
 • itsemaksavan jäsenen itsemaksuvelvoitteen alkamis- ja päättymispäivät
 • jäsenmaksuvapautukseen liittyvät tiedot (kuten vapautuslaji, vapautussyy ja jäsenmaksuvapautuksen alkamis- ja päättymispäivät)

Jäsenen jäsenmaksuihin ja -maksuvapautustietoihin liittyvät tiedot kuten:

 • jäsenmaksun tilittäjän/maksajan nimi
 • jäsenmaksun/vapautuksen selite
 • maksujakson alku- ja loppupäivät

Muut jäsenyyteen liittyvät asiat kuten:

 • jäsenen ilmoitus suoramarkkinointikiellosta (luovuttaminen/käyttäminen markkinointitarkoituksiin)

Rekisterin tietolähteenä on jäseneltä itseltään joko liittymislomakkeessa ja muutospyyntöinä myöhemmin saadut tiedot tai Postilta saadut nimi- ja osoitteenmuutokset.  

5. Tietojen luovutus

 • Liiton vaihdostilanteissa vanhan ja uuden liiton välillä, ellei rekisteröity ole tätä nimenomaisesti kieltänyt.
 • Tietoja luovutetaan JATTK-kassalle jäsenyystarkistuksen ja kassan jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä.
 • Tietoja luovutetaan jäsenlehtien tai muiden jäsentuotteiden postittamista varten.
 • Säännönmukaisena tietojen luovutuksena kotimaassa verotukseen tai muuhun viranomaistoimintaan liittyvät tiedot sekä ammattiyhdistystoimintaa koskevaan tutkimus- ja tilastointitoimintaan käytettävät jäsentiedot.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja säilytetään Rautatiealan Unioni RAU ry:n määräysvaltaan kuuluvassa tietokannassa. Tietokanta on suojattu ja tietokantaan pääsemiseksi käyttäjän täytyy antaa järjestelmän käyttäjätunnus ja henkilökohtainen salasana. Tietokannan ylläpitämisessä ja käyttämisessä noudatetaan SAK:n ja sen liitoille laadittua yhteistä tietoturvakäytäntöohjesääntöä.