Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Postin vuokratyövoiman käyttö laillisen lakon aikana vastoin kansainvälisiä sopimuksia

24.10.2019

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry tuomitsee vuokratyöntekijöiden käytön lakon murtamistarkoituksessa ja vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Postin toimiin, jotka rikkovat työntekijöiden perustuslaillista sekä kansainvälisten sopimusten turvaamaa lakko-oikeutta. 

Postin työsuhteissa noudatettavan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.10.2019. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry joutuu sopimuksen päättymisen jälkeen turvautumaan laillisiin lakkoihin edistääkseen työehtosopimusneuvotteluja sekä estääkseen valtio-omisteisen Postin suunnitelmat työntekijöiden palkan alennuksista ja työehtojen heikennyksistä. Suomea sitovista työtaisteluoikeuden turvaavista kansainvälisistä sopimuksista huolimatta, rekrytoi Posti jatkuvasti vuokratyövoimaa ja aikoo käyttää sitä marraskuussa lakon alaiseen työhön tarkoituksenaan lakon murtaminen.

Postin turvautuminen yrityksen ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöön laillisessa lakossa olevien työntekijöiden korvaamiseksi loukkaa vakavasti kansainvälisten sopimusten takaamaa yhdistymisvapautta. Työtaisteluoikeus on turvattu useissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kuten Euroopan sosiaalisen peruskirjan 6 artiklan 4. kohdassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 28 artiklassa. Työtaisteluoikeus kuuluu lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan turvaaman ammatillisen järjestäytymisvapauden ja yhdistymisvapauden suojan alaan. Lakko-oikeus on myös vahvistettu taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 8 artiklassa. Lisäksi kansainvälisen työjärjestö ILOn yleissopimus numero 87 turvaa yhdistymisvapauden ja sitä kautta lakko- ja työtaisteluoikeuden.  Kollektiivista neuvotteluoikeutta turvaa yleissopimus numero 98.

Lakko-oikeutta voidaan rajoittaa tai estää vain, kun lakko koskee palveluita, joiden keskeytyminen vaarantaisi koko tai osan väestöstä hengen, henkilökohtaisen turvallisuuden tai terveyden tai aiheuttaisi akuutin kansallisen kriisin. Postipalveluissa ei ole kyse tällaisista palveluista. Työntekijöiden palkkaaminen lakon murtamiseksi muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa rikkoo räikeästi yhdistymisvapautta. (ks. ILO: Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association 2018, kohdat 918  - 919, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO:70002:P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3945366,1.)