Tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Liiton työssäkäyvät jäsenet ja toimihenkilöt vapaa aikana, sekä palvelujäsenmaksun maksaneet eläkeläisjäsenet täysaikaisesti.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. 

Vakuutusturva

Vakuutuksesta maksetaan vapaa-aikana sattuneesta tapaturmasta aiheutunut pysyvän haitan ja kuolemantapauksen korvaus. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutetun omaisille.

Vakuutusmäärät löydät osoitteesta www.if.fi/rau